Цікаво про професію "ОКН"

Про професію "Оператор комп'ютерного набору"Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов'язковим використанням комп'ютерної техніки.
Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.
Професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів.У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.

Оператор комп'ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп'ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп'ютерних мереж. В училищі для цього змонтована локальна мережа, що охоплює комп'ютери в двох корпусах. Локальна мережа училища забезпечує роботу в Інтернеті на всіх робочих місцях учнів і співробітників. Створений внутрішньоучилищний Інтранет - сайт, на якому розміщено величезну кількість документації, літератури, розважальної інформації. Мережеві технології використовуються для спілкування учнів та проведенні тестів з виставленням оцінок.

Майстерня, в якій проводяться заняття операторів комп'ютерного набору, має площу більше ста кв.метрів та оформлена належним чином. Встановлено сучасне комп’ютерне обладнання, робочі місця учнів відповідають усім правилам техніки безпеки та ергономіки. Постійно проводиться оновлення парку комп'ютерів, удосконалюються мережеві технології. Окрасою майстерні є живі квіти та акваріум з рибками.

Учні вивчають такі програми:

- Microsoft Windows XP, включно з додатками;
- Інтернет-браузер Microsoft Internet Explorer;
- Текстовий редактор Microsoft Office Word;
- Електронні таблиці Microsoft Office Excel;
- База даних Microsoft Office Access;
- Презентація Microsoft Office PowerPoint;
- Поштова програма Microsoft Office Outlook;
- Графічний редактор Adobe Photoshop;
- Видавнича система Adobe PageMaker;


Оператор комп'ютерного набору повинен вміти:
- працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
- працювати в графічному редакторі;
- працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
- виконувати операції з базами даних;
- оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
- здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
- працювати з мережею Internet, електронною поштою;
- готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
- керувати режимами та використовувати периферійне обладнання, системи передавання (приймання) даних;
- своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
- переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
- у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
- виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.


Сфера професійного використання випускника:
- обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
- комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
- обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Оператор комп'ютерного набору повинен знати:
- правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
- технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
- послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
- стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
- діловодство;
- правила орфографії та пунктуації;
- технічні вимоги до комп’ютерного обладнання, витратних матеріалів для принтера;
- основи організації праці;
- основи законодавства про працю;
- правила захисту інформації;
- інформаційні технології.

Оператор комп'ютерного набору може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками:
- оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів);
- офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій);
- верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка);
- оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку);
- дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції);
- використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.);
- дизайнер презентацій та комп'ютерної анімації сторінок, простих Online ігрових програм і т.д.);