Цікаво про професію "Агент з постачання"

Про професію "Агент з постачання"
Агент (англ, аgеnt – діючий) – діє за дорученням фірми, закладу чи фізичної особи, та не є при цьому її службовцем, отримуючи винагороду за свою працю; проводе пошук та обслуговує клієнтів, формує попит– рекламує товари або послуги; робочий день не нормований, виїздна робота у вільному режимі.
Агент з постачання – отримує за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності. Оформлює документацію на вантажі, які отримує та відправляє, замовляє контейнери і транспорт для їх перевезення. Проводить позапланові закупки матеріалів. Відправляє  товарно-матеріальні цінності за адресою організації чи супроводжує вантажі на шляху їх транспортування; забезпечує їх збереження, сприяє своєчасній доставці.
Назва професії «агент з постачання» походить від двох слів: агент від лат. «agens» («agentis») – діючий за дорученням будь-кого, та постачання – постачання товару або послуги. Професія булла започаткована у часи становлення капіталістичного ладу та бурхливого розвитку промисловості. Агент з постачання має постійний зв'язок з людьми. Важливими для нього є знайомство з «потрібними» особами, тобто такими, які приймають рішення відносно продажу того чи іншого товару. Агент з постачання має можливість бувати в громадських, державних і ділових колах, що дозволяє підготувати сприятливе підґрунтя для наступних контактів, переговорів, угод. Народне постачання в нашій країні бурхливо розвивалося в XX ст., оскільки кризові, іноді катастрофічні ситуації, які слідувала одна за одною призводили до розвалу систем постачання населення продовольством і предметами широкого споживання. Справою життя ставало налагодження товарообміну між тими регіонами, що споживали провізію і регіонами, що робили продовольство. Цим вимушені були займатися в певні періоди десятки мільйонів простих людей. З переходом ринку продавця до ринку покупця, з посиленням конкуренції, енергетичною кризою 70-х років, а також досягненнями НТП ( в першу чергу комп’ютеризацією управління матеріальними потоками та індустріалізацією процесів руху товарів) з’являється нова професія – агент з постачання.
Агент з постачання повинен знати:

 • специфіку виробництва, з яким він співпрацює;
 •  характеристику товарів і механізмів, комплектуючих, які поставляє на підприємство;
 • основи менеджменту;
 • основи психології;
 • основи господарського права;
 • основи технології виробництва;
 • основи організації матеріально – технічного постачання і вантажно – розвантажувальних робіт;
 • оформлення документів на одержання – відправку;
 • умови зберігання та транспортування матеріалів;
 • основи стандартизації, сертифікації та метрології;
 • основи контролю якості сировини, матеріалів.

Агент з постачання повинен вміти:

 • проводити маркетинг ринку товарів;
 • проводити переговори;
 • організовувати свій робочий час;
 • розмовляти та домовлятись про поставки під час телефонної розмови;
 • проводити оцінку пропозицій поставок товарів;
 • проводити пошук необхідних товарів;
 • працювати на комп’ютері, засобах оргтехніки;
 • проводити функціонально – вартісний аналіз поставок товарів та сировини, необхідних для виробництва, де він працює;
 • заміняти одні товари, комплектуючі іншими, давати їм повну характеристику.

Умови роботи:

 • Працює індивідуально. Робота пов'язана з роз'їздами і частими відрядженнями. Спілкування в праці інтенсивне.
 • Області застосування: агенти з постачання працюють у відділах реалізації промислових підприємств, виробничих об'єднань,кооперативів, фірм-виготовлювачів приватних виробництв.
 • Домінуюча професійна спрямованість - на роботу з людьми. Професійний тип особистості - соціальний, підприємницький.
 • Домінуючі інтереси - суспільна робота, торгівля, сфера обслуговування, економіка, підприємництво, реклама. Супутні інтереси - технологія виробництва, педагогіка, психологія,соціологія.